mgr Hanna Sokołowska

Specjalista w zakresie nowoczesnych technik uczenia się, edukacji medialnej, technik przyswajania wiedzy i kształtowania umiejętności.

Doświadczenie akademickie

Nauczyciel akademicki Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji od 2002 r.

Wykładowca Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie na Wydziale Nauk o Człowieku w zakresie przedmiotów: „Nowoczesne techniki uczenia się”, „Organizacja efektywnej pracy umysłowej”, „Techniki twórczego myślenia”, „Współczesne techniki pracy z grupą”, „Teoretyczne podstawy kształcenia”, „Komunikacja interpersonalna”, „Współczesne koncepcje pedagogiczne”.

Wykładowca na Studiach Podyplomowych w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji Lublinie w zakresie nowoczesnych technik uczenia się, edukacji medialnej, nowych technik przyswajania wiedzy i kształtowania umiejętności.

Doświadczenie praktyczne

Trener realizujący szkolenia dla młodzieży i dorosłych w zakresie: nowoczesnych technik uczenia się, zarządzania zasobami ludzkimi, komunikacji interpersonalnej, współpracy z mediami, zastosowania komputera w dydaktyce, doradztwa zawodowego, pracy zespołowej, aktywizujących metod nauczania, kreowanie własnego wizerunku i rozwoju – w ramach projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych województwa lubelskiego realizowanych w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie.

Trener Fundacji OIC Poland w Lublinie realizujący szkolenia dla dorosłych w zakresie nowoczesnych technik uczenia się, zarządzania zasobami ludzkimi, komunikacji interpersonalnej, współpracy z mediami, zastosowania komputera w dydaktyce, doradztwa zawodowego (od 2000 r.).

Doradca metodyczny nauczycieli województwa lubelskiego w l. 1997-2000 – w Wojewódzkim Ośrodku Metodycznym w Lublinie; organizatorka różnorodnych form doskonalenia zawodowego nauczycieli: konsultacji indywidualnych i zbiorowych, konferencji metodycznych i kursów doskonalących.

Kierownik Wakacyjnych Obozów Naukowych zorganizowanych w ramach Programu Szkoła Kluczowych Kompetencji 2 przez Wyższą Szkołę Ekonomii i Innowacji w Lublinie oraz Polską Fundację Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” w Lidzbarku w terminie 31.07-13.08. 2011 r.

Autorka wielu artykułów na temat organizacji efektywnej pracy umysłowej i nowoczesnych technik uczenia się.

Ważne osiągnięcia

  • Medal Komisji Edukacji Narodowej – 1997 r.
  • Główna nagroda w konkursie zorganizowanym przez CODN w Warszawie pod tytułem: „Promocja efektywnego nauczania. Jak uczę uczniów uczenia się?” – 1997 r.
  • Nagroda Prezydenta Miasta Lublina za osiągnięcia w pracy dydaktyczno – wychowawczej – 2002 r.
  • Medal Prezydenta Miasta Lublina za osiągnięcia w popularyzowaniu wiedzy z zakresu nowoczesnego bibliotekoznawstwa i informacji naukowej – 2021 r.
  • Członek Krajowej Rady Bibliotecznej w latach: 2003-2008. Przewodnicząca Sekcji Bibliotek Szkolnych i Pedagogicznych Krajowej Rady Bibliotecznej. Rekomendowana do Krajowej Rady Bibliotecznej przez Ministra Edukacji Narodowej i Sportu.
  • Prezes Rady Oddziału Lubelskiego Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich w Lublinie w latach: 2002-2007.

 

Skip to content