Kadry i płace w praktyce

Studia podyplomowe

Koordynator kierunku:

Częste zmiany przepisów prawa pracy, niejasna oraz niejednoznaczna wykładnia przepisów podatkowych
i ubezpieczeniowych, rozbieżne stanowiska PIP, MRPiPS oraz różne orzeczenia sądowe, dotyczące tych samych zagadnień, wszystko to sprawia, że przed komórką kadrowo-płacową stoją coraz większe wyzwania oraz trudności związane z zapewnieniem prawidłowej, zgodnej z obowiązującymi przepisami prawnymi, realizacji zadań w zakresie kadr i płac. Jednocześnie skomplikowany system prawno-podatkowy, jak również złożoność zagadnień ubezpieczeniowych wymaga stałego i systematycznego podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

81 749 32 24
podyplomowe@wsei.lublin.pl
NOWOŚĆ

2 semestry
9 zjazdów

180 godzin

raz w miesiącu:
pt. 16:00-19:15
sob. 8:50-15:35
ndz. 8:50-15:35

3 600 zł

FORMA HYBRYDOWA

Połączenie zajęć synchronicznych z zajęciami w bezpośrednim kontakcie w siedzibie Uczelni 50/50. Wybrane zajęcia będą realizowane na platformie online z elementami czatu lub wideokonferencji, z dostępem do materiałów i ćwiczeń.

Inne kierunki z tego obszaru kształcenia

Wycena nieruchomości

Charakterystyczną cechą gospodarki globalnej jest fenomen rosnącego znaczenia nieruchomości. Nieruchomości stają się obiektem obrotu na skalę światową. Wprowadzenie nieruchomości do obrotu wymaga każdorazowo

Zobacz więcej

Zarządzanie nieruchomościami

Zarządca nieruchomości jest zawodem interdyscyplinarnym i wymaga rozleglej wiedzy między innymi z zakresu ekonomii i finansów, prawa, nauk inżynieryjno-technicznych oraz nauk o zarządzaniu i jakości,

Zobacz więcej
Skip to content