Kadry i płace w praktyce

Studia podyplomowe

Koordynator kierunku:

Częste zmiany przepisów prawa pracy, niejasna oraz niejednoznaczna wykładnia przepisów podatkowych
i ubezpieczeniowych, rozbieżne stanowiska PIP, MRPiPS oraz różne orzeczenia sądowe, dotyczące tych samych zagadnień, wszystko to sprawia, że przed komórką kadrowo-płacową stoją coraz większe wyzwania oraz trudności związane z zapewnieniem prawidłowej, zgodnej z obowiązującymi przepisami prawnymi, realizacji zadań w zakresie kadr i płac. Jednocześnie skomplikowany system prawno-podatkowy, jak również złożoność zagadnień ubezpieczeniowych wymaga stałego i systematycznego podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

81 749 32 24
podyplomowe@wsei.lublin.pl
NOWOŚĆ

2 semestry
9 zjazdów

180 godzin

raz w miesiącu:
pt. 16:00-19:15
sob. 8:50-15:35
ndz. 8:50-15:35

3 600 zł

FORMA HYBRYDOWA

Połączenie zajęć synchronicznych z zajęciami w bezpośrednim kontakcie w siedzibie Uczelni 50/50. Wybrane zajęcia będą realizowane na platformie online z elementami czatu lub wideokonferencji, z dostępem do materiałów i ćwiczeń.

Inne kierunki z tego obszaru kształcenia

MBA in Public and Community Management

MBA in Public and Community Management to dedykowane dwusemestralne studia Master of Business Administration (MBA) przeznaczone dla obecnych i przyszłych menedżerów przedsiębiorstw publicznych i samorządowych oraz innych jednostkach i instytucjach

Zobacz więcej

Nowoczesne zarządzanie zasobami ludzkimi

Zasoby ludzkie w wielu współczesnych przedsiębiorstwach zaczynają mieć krytyczne znaczenie. Efektywne zarządzanie tym obszarem wymaga posiadania specjalistycznych kwalifikacji daleko wykraczających poza prawo pracy czy przepisy emerytalne. Pracownicy pionu personalnego realizując

Zobacz więcej

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Kierunek umożliwia przygotowanie pracowników działu kadr i płac oraz pracowników zatrudnionych na innych stanowiskach, na których wymagana jest znajomość i prawidłowe zastosowanie w praktyce przepisów z dziedziny prawa pracy i

Zobacz więcej
Skip to content