Kadry i płace w praktyce

Studia podyplomowe

Koordynator kierunku:

Częste zmiany przepisów prawa pracy, niejasna oraz niejednoznaczna wykładnia przepisów podatkowych
i ubezpieczeniowych, rozbieżne stanowiska PIP, MRPiPS oraz różne orzeczenia sądowe, dotyczące tych samych zagadnień, wszystko to sprawia, że przed komórką kadrowo-płacową stoją coraz większe wyzwania oraz trudności związane z zapewnieniem prawidłowej, zgodnej z obowiązującymi przepisami prawnymi, realizacji zadań w zakresie kadr i płac. Jednocześnie skomplikowany system prawno-podatkowy, jak również złożoność zagadnień ubezpieczeniowych wymaga stałego i systematycznego podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

81 749 32 24
podyplomowe@wsei.lublin.pl
POPULARNE

od 3060 zł

2 semestry
9 zjazdów

180 godzin

raz w miesiącu:
pt. 16:00-19:15
sob. 8:50-15:35
ndz. 8:50-15:35

FORMA HYBRYDOWA

Połączenie zajęć synchronicznych z zajęciami w bezpośrednim kontakcie w siedzibie Uczelni 50/50. Wybrane zajęcia będą realizowane na platformie online z elementami czatu lub wideokonferencji, z dostępem do materiałów i ćwiczeń.

Skip to content