MBA in Healthcare

Lokalizacja: Lublin lub Warszawa

Język wykładowy: polski lub angielski

FORMA PROWADZENIA ZAJĘĆ: HYBRYDOWO 50/50 LUB 100% ONLINE

Koordynator kierunku: dr Zbigniew Orzeł

MBA in Healthcare to dedykowane dwusemestralne studia Master of Business Administration (MBA) przeznaczone dla kadry menedżerskiej sektora ochrony zdrowia (z minimum rocznym stażem na stanowisku kierowniczym i/lub specjalisty).

Studia MBA w Ochronie Zdrowia zwalniają z egzaminu państwowego o którym mowa w projekcie ustawy „o modernizacji i poprawie efektywności szpitalnictwa” z dnia 29 grudnia 2021 r. i pozwalają na wpisanie do listy menedżerów.

Absolwenci studiów nabywają uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych spółek z udziałem skarbu państwa (art. 19 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. – o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. z 2018, poz. 1182).

81 749 32 24
podyplomowe@wsei.lublin.pl

Partnerzy kierunku

STOMOZ - Stowarzyszenie Menedżerów Opieki Zdrowotnej
Nowość

2 semestry

10 450 zł

FORMA HYBRYDOWA

Połączenie zajęć synchronicznych z zajęciami w bezpośrednim kontakcie w siedzibie Uczelni 50/50. Wybrane zajęcia będą realizowane na platformie online z elementami czatu lub wideokonferencji, z dostępem do materiałów i ćwiczeń

FORMA ONLINE

Wszystkie zajęcia przewidziane programem studiów odbywają się online. Po dokonaniu rejestracji i wpłaty Słuchacz otrzymuje login i hasło do konta

Inne kierunki z tego obszaru kształcenia

Skip to content