Dofinansowanie do studiów

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON)

Wnioski należy składać do dnia 10.10.2023 r. w Powiatowym lub Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie.

Kontakt – Oddział Lubelski tel. 81 466 76 02

Skorzystaj z dofinansowania do uzyskania wykształcenia na poziomie wyższym – Gov.pl – Portal Gov.pl (www.gov.pl)

Krajowy Fundusz Szkoleniowy

W sprawie szczegółowych informacji należy skontaktować się z Powiatowym Urzędem Pracy odpowiednim dla miejsca rejestracji przedsiębiorstwa.

Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Dofinansowanie z Powiatowych Urzędów Pracy

Dofinansowanie z Powiatowych Urzędów Pracy dla osób bezrobotnych i osób pracujących po 45 roku życia, należy skontaktować się Powiatowym Urzędem Pracy odpowiednim dla miejsca zamieszkania.

Dane kontaktowe:

Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie – tel. 81 745 18 16 wew. 262

Strona główna Lublin

Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku – tel. 81 461 35 02 wew. 15

Strona główna Świdnik

Powiatowy Urząd Pracy w Łęcznej – tel. 81 531 53 95

Strona główna Łęczna

Powiatowy Urząd Pracy w Lubartowie – tel. 81 852 65 10

Strona główna Lubartów

Powiatowy Urząd Pracy w Kraśniku – tel. 81 826 18 23

Strona główna Kraśnik

Powiatowy Urząd Pracy w Krasnymstawie – tel. 82 576 62 67

Strona główna Krasnystaw

Powiatowy Urząd Pracy w Puławach – tel. 81 886 40 96

Strona główna Puławy

Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Lubelskim – tel. 81 827 73 50

Strona główna Opole Lubelskie

Skip to content