Centrum Kształcenia Podyplomowego

Lubelska Akademia WSEI (poprzednio Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie) prowadzi studia podyplomowe na bazie 25-letniego doświadczenia i współpracy z Polską Fundacją Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland”. Już w 1997 roku we współpracy z University of Illinois (USA) oraz Politechniką Lubelską uruchomiono międzynarodowe studia menedżerskie. 

W następnych latach rozwijano ofertę edukacyjną. Prowadzono między innymi prestiżowe, menedżerskie studia podyplomowe na 27 kierunkach we współpracy z Akademią Medyczną w Lublinie, TÜV Nord Akademie (Niemcy), UMCS w Lublinie oraz Akademią Ekonomiczną w Poznaniu.

1 sierpnia 2008 roku Władze Uczelni powołały Centrum Studiów Podyplomowych, jako wydzieloną komórkę organizacyjną.

Zadaniem Centrum jest organizacja i prowadzenie studiów podyplomowych, warsztatów, szkoleń oraz Konferencji tematycznych powiązanych z prowadzonymi na Uczelni studiami podyplomowymi, zbudowanie współpracy z innymi uczelniami i ośrodkami, również z uczelniami zagranicznymi w tym zakresie. Centrum stale zwiększa ofertę studiów podyplomowych i szkoleń, reagując na potrzeby rynku oraz zgłaszane przez zainteresowanych uwagi i propozycje.

Wysoką jakość kształcenia prowadzonego na studiach podyplomowych zapewnia staranny dobór kadry dydaktycznej, w skład której wchodzi ponad 100 wysoko wykwalifikowanych wykładowców WSEI, a także wielu innych Uczelni z regionu oraz całej Polski, doświadczeni i cieszący się uznaniem praktycy.

Z początkiem roku akademickiego 2022/2023 jednostka zmieniła nazwę na Centrum Kształcenia Podyplomowego.

Centrum prowadzi studia przeznaczone dla absolwentów studiów wyższych, którzy zamierzają zdobyć nowe umiejętności i nowy zawód oraz osób pragnących zaktualizować posiadaną wiedzę. Programy studiów tworzone w oparciu o obowiązujące standardy i zapotrzebowanie rynku pracy, opiniowane przez pracodawców.

Zajęcia prowadzone przez wysoko wykwalifikowanych wykładowców i ekspertów z wieloletnim doświadczeniem praktycznym. Studia kończą się egzaminem końcowym i/lub obroną pracy dyplomowej, a absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

25 lat doświadczenia

Skip to content