Rozpoczęcie zajęć 2022/2023. Dołącz do nas!

Centrum Kształcenia Podyplomowego informuje, że posiada wolne miejsca na studia podyplomowe, których rozpoczęcie zajęć dla poszczególnych kierunków w semestrze zimowym 2022/2023 zaplanowano na:

14-16.10.2022 roku

  • Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
  • Integracja sensoryczna z terapia ręki

21-23.10.2022 roku

  • Wycena nieruchomości
  • Zarządzanie nieruchomościami

28-30.10.2022 roku

  • Bezpieczeństwo i higiena pracy
  • Przygotowanie pedagogiczne

4-6.11.2022 roku

  • Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw
  • Rachunkowość jednostek sektora finansów publicznych
  • Zarządzanie w ochronie zdrowia
  • Inspektor ochrony danych
  • Bezpieczeństwo narodowe i zarządzanie kryzysowe

18-20.11.2022 roku

  • Zamówienia publiczne
  • Nowoczesne zarządzanie zasobami ludzkimi

25-27.11.2022 roku

  • Cyberbezpieczeństwo

Dokumenty do pobrania: https://podyplomowe.wsei.eu/dokumenty-dla-sluchacza/

Zapraszamy także na specjalizacje oraz kursy specjalistyczne i kwalifikacyjne dla pielęgniarek i położnych. Rozpoczęcia w terminach:

26.10.2022 roku

  • Resuscytacja krążeniowo-oddechowa

08.11.2022 roku

  • Ordynowanie leków i wypisywanie recept cz. I

16.11.2022 roku

  • Specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki

Rejestracja dostępna wyłącznie poprzez system SMK, po zalogowaniu na stronie https://smk.ezdrowie.gov.pl/

Dołącz do nas!

 

Skip to content