Rozpoczęcie zajęć w roku akademickim 2023/2024

20-22.10.2023 roku

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Zarządzanie w ochronie zdrowia
 • Integracja sensoryczna z terapia ręki

27-29.10.2023 roku

 • Wycena nieruchomości
 • Zarządzanie nieruchomościami (Uwaga! Kierunek zostanie uruchomiony w przypadku skompletowania 15 os. grupy)

3-5.11.2023 roku

 • Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw
 • Rachunkowość jednostek sektora finansów publicznych
 • Audyt wewnętrzny w gospodarce i administracji
 • Nowoczesne zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Bezpieczeństwo narodowe i zarządzanie kryzysowe
 • Przygotowanie pedagogiczne
 • Psychologia transportu

17-19.11.2023 roku

 • Cyberbezpieczeństwo
 • Informatyka kryminalistyczna

24-26.11.2023 roku

 • Zamówienia publiczne
 • Inspektor ochrony danych
 • Kadry i płace w praktyce
 • Grafika komputerowa
 • MBA

Istnieje możliwość dołączenia do w/w grup.

Dokumenty do pobrania: /dokumenty-dla-sluchacza/

Zapraszamy także na specjalizacje oraz kursy specjalistyczne i kwalifikacyjne dla pielęgniarek i położnych.

Rejestracja dostępna wyłącznie poprzez system SMK, po zalogowaniu na stronie https://smk.ezdrowie.gov.pl/

Dołącz do nas!

 

Skip to content