Edukacja włączająca

Studia podyplomowe

Koordynator kierunku: dr Katarzyna Wieczorek

Studia dedykowane są dla absolwentów studiów wyższych I lub II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich na kierunku pedagogika, posiadających przygotowanie pedagogiczne, pragnących uzyskać uprawnienia do wykonywania zawodu pedagoga specjalnego w zakresie edukacji włączającej.

Wraz z rozpowszechnieniem idei edukacji włączającej, powstała potrzeba kształcenia specjalistów w zakresie organizacji edukacji włączającej w placówkach ogólnodostępnych i integracyjnych (przedszkola i szkoły). Nasze studia mają charakter kwalifikacyjny i spełniają wymagania Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25.07.2019 roku w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

81 749 32 24
podyplomowe@wsei.lublin.pl
Nowość

3 semestry

495 godzin

3 900 zł

FORMA ONLINE

Wszystkie zajęcia przewidziane programem studiów odbywają się online. Po dokonaniu rejestracji i wpłaty Słuchacz otrzymuje login i hasło do konta

Inne kierunki z tego obszaru kształcenia

Przygotowanie pedagogiczne

Celem studiów podyplomowych „Przygotowanie pedagogiczne” jest uzyskanie kwalifikacji niezbędnych do nauczania dzieci, młodzieży i dorosłych oraz przygotowanie słuchaczy do kompleksowej realizacji dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych

Zobacz więcej

Terapeuta środowiskowy

Celem ogólnym kształcenia jest uzyskanie kwalifikacji terapeuty środowiskowego a także uzyskanie kompetencji i doświadczenia w zakresie psychiatrycznej opieki środowiskowej, niezbędnych do uczestnictwa w leczeniu pacjenta

Zobacz więcej
Skip to content