Edukacja włączająca

Studia podyplomowe - HYBRYDOWO LUB 100% ONLINE

Koordynator kierunku: dr Katarzyna Wieczorek

Studia dedykowane są dla absolwentów studiów wyższych I lub II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich na kierunku pedagogika, posiadających przygotowanie pedagogiczne, pragnących uzyskać uprawnienia do wykonywania zawodu pedagoga specjalnego w zakresie edukacji włączającej.

Wraz z rozpowszechnieniem idei edukacji włączającej, powstała potrzeba kształcenia specjalistów w zakresie organizacji edukacji włączającej w placówkach ogólnodostępnych i integracyjnych (przedszkola i szkoły).

Nasze studia mają charakter kwalifikacyjny, trwają 3 semestry (375 godzin dydaktyki + 120 godzin praktyki)  i spełniają wymagania Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25.07.2019 roku w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

81 749 32 24
podyplomowe@wsei.lublin.pl
NOWA CENA!

od 2880 zł

3 semestry

495 godzin

raz lub dwa razy
w miesiącu:
pt. 15:30-19:30
sob. 8:50-16:55
ndz. 8:50-16:55

FORMA HYBRYDOWA 50/50

100% ONLINE

Skip to content