dr Adam Bujak

Specjalista w zakresie rachunkowości przedsiębiorstw i instytucji.

Doświadczenie akademickie

Wykładowca posiadający 20-letnie doświadczenie w pracy naukowo-dydaktycznej, specjalizujący się w zagadnieniach związanych z rachunkowością przedsiębiorstw i instytucji. Prowadzi zajęcia na studiach licencjackich, magisterskich oraz podyplomowych, a także różnego rodzaju kursach i szkoleniach, z wielu przedmiotów takich jak m.in. Rachunkowość finansowa, Rachunkowość zarządcza, Rachunek kosztów, Systemy informatyczne w rachunkowości, Sprawozdawczość i analiza sprawozdań finansowych czy Rachunkowość grup kapitałowych. Ponadto organizator i członek jury w konkursach z zakresu rachunkowości w Polsce i za granicą.

Doświadczenie zawodowe

Współpracownik wielu przedsiębiorstw i instytucji w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz naliczania wynagrodzeń za pracę.

Ważne osiągnięcia

Autor, współautor lub redaktor ponad 40 publikacji naukowych, w tym monografii, przede wszystkim w językach polskim i angielskim. Wykonawca projektu badawczego realizowanego ze środków publicznych. Czynny uczestnik, członek komitetów naukowych lub organizacyjnych, a także recenzent artykułów w kilkudziesięciu konferencjach krajowych i międzynarodowych.

 

Skip to content