dr hab. Agnieszka Kister

Specjalistka w zakresie zarządzania podmiotami sektora finansów publicznych.

Doświadczenie akademickie

Prowadzenie zajęć z rachunkowości budżetowej, finansowej, zarządczej, rachunku kosztów na studiach dziennych, zaocznych i podyplomowych, a także na szkoleniach dla praktyków.

Doświadczenie zawodowe

  • w latach 2012-2015 Pełnomocnik Wojewody Lubelskiego ds. Narodowego Programu Zdrowia,
  • w latach 2013-2017 Radna Rady Narodowego Funduszu Zdrowia, Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego.

Ważne osiągnięcia

Zainteresowania naukowe i dorobek publikacyjny koncentrują się wokół zarządzania podmiotami sektora finansów publicznych (w tym zarządzania szpitalami publicznymi), zarządzania jakością, metod rachunkowości zarządczej (w tym metod rachunku kosztów), zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw i instytucji.

Jest autorką publikacji z zakresu zarządzania (w tym także controllingu) oraz rachunku kosztów. W dorobku ma dwie monografie z problematyki zarządzania kosztami jakości oraz doskonalenia jakości zarządzania szpitalami publicznymi oraz podręcznik pt. „Rachunkowość zarządcza. Studia przypadków”.

 

Skip to content