dr hab. Agnieszka Żywicka

Radca prawny, współpracuje z kancelarią radcy prawnego, prowadząc kompleksową obsługę prawną osób fizycznych i podmiotów gospodarczych. Specjalizuje się w prawie gospodarczym, prawie cywilnym i prawie pracy.

Doświadczenie akademickie

Nauczyciel akademicki z 20-letnim stażem w zakresie kształcenia na studiach I, II stopnia i jednolitych magisterskich oraz na studiach podyplomowych. Stale aktualizuje swoją wiedzę w odpowiedzi na zmiany społeczno-gospodarcze i potrzeby podmiotów gospodarczych. W pracy dydaktycznej preferuje nowoczesne metody i techniki ukierunkowane na interakcję ze słuchaczami, praktyczną analizę przepisów, identyfikację problemów prawnych i rozwiązywanie problemów pojawiających się na tle stosowania prawa w praktyce obrotu gospodarczego i prawnego.

W pracy naukowej koncentruje się głównie na zagadnieniach dotyczących prawnej problematyki bezpieczeństwa i jakości produktów i wyrobów – obowiązkami podmiotów gospodarczych tym zakresie, ze szczególnym uwzględnieniem metrologii prawnej, normalizacji technicznej i certyfikacji wyrobów oraz wpływu nowych technologii na prowadzenie działalności gospodarczej. Drugi obszar jej zainteresowań naukowych stanowią struktury, funkcje i prawne formy działania administracji gospodarczej. W swoim dorobku posiada ponad 90 publikacji z wyżej wymienionego zakresu.

Doświadczenie zawodowe

Radca prawny, współpracuje z kancelarią radcy prawnego, prowadząc kompleksową obsługę prawną osób fizycznych i podmiotów gospodarczych. Specjalizuje się w prawie gospodarczym, prawie cywilnym i prawie pracy.

Ważne osiągnięcia

Od 20 lat nauczyciel akademicki w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Profesor UJK, zatrudniona w Zakładzie Prawa Gospodarczego i Finansowego Instytutu Nauk Prawnych na Wydziale Prawa i Nauk Społecznych, Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Prodziekan ds. Studenckich.

 

Skip to content