dr hab. Jarosław Czerw

Ekspert z zakresu ochrony danych osobowych i Inspektor Ochrony Danych Osobowych (IOD) w instytucjach publicznych, wieloletni samorządowiec i doświadczony wykładowca akademicki.

Doświadczenie akademickie

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach – zajęcia dydaktyczne na kierunkach Administracja, Finanse i rachunkowość oraz Logistyka: Legislacja administracyjna (wykład), Ustrój samorządu terytorialnego (wykład), Prawo do informacji i ochrona danych osobowych (wykład), Procedury zamówień publicznych (wykład i ćwiczenia), Zamówienia publiczne (wykład i ćwiczenia),
 • Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie – zajęcia dydaktyczne na kierunku Administracja oraz na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne: Legislacja administracyjna (wykład), Ustrój samorządu terytorialnego (wykład), Podatki i opłaty samorządowe (wykład), Budżetowanie zadań samorządu terytorialnego (wykład), Procedury w administracji samorządowej (wykład), Prawo samorządu terytorialnego (wykład), Zamówienia publiczne (wykład), Podstawy systemu ochrony danych osobowych i informacji niejawnych (wykład), Szczególne aspekty ochrony danych osobowych i informacji niejawnych (ćwiczenia), Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych (ćwiczenia), Informacja publiczna (zajęcia praktyczne), Bezpieczeństwo społeczności lokalnych (wykład), Bezpieczeństwo społeczności lokalnych i kształtowanie bezpiecznych przestrzeni (ćwiczenia), Współczesne tendencje w rozwoju administracji (wykład),
 • członek Komisji Doktorskiej z zakresu nauk prawnych, członek Komisji ds. Jakości Kształcenia w Szkole Doktorskiej, koordynator Kierunkowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia na kierunku Prawo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach,
 • promotor prac magisterskich na Wydziale Prawa i Nauk Społecznych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach,
 • promotor prac licencjackich i magisterskich na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie,
 • opiekun Koła Naukowego Administratywistów – uczelnianej organizacji studenckiej Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie.

Doświadczenie zawodowe

 • od 2015 do chwili obecnej – sekretarz gminy (Urząd Gminy Gościeradów),
 • od 2002 do chwili obecnej – radny Rady Powiatu w Kraśniku,
 • 2008-2014 – wicestarosta kraśnicki (Starostwo Powiatowe w Kraśniku),
 • 1999-2008 – sekretarz miasta (Urząd Miasta Kraśnik w Kraśniku),
 • 1998-1999 – referent w Biurze Rady Miasta (Urząd Miasta Kraśnik w Kraśniku),
 • 1999-2008 – pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Miasta Kraśnik.

Ważne osiągnięcia

 • członek stowarzyszeń naukowych: Stowarzyszenia Edukacji Administracji Publicznej, a także Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa FONTES, w którym pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu,
 • od 2018 roku, w ramach współpracy z Fundacją Inicjatyw Menadżerskich w Lublinie, ekspert z zakresu ochrony danych osobowych i Inspektor Ochrony Danych Osobowych (IOD) w instytucjach publicznych (min. w Urzędzie Gminy Konopnica i jednostkach organizacyjnych Gminy Konopnica, w Urzędzie Miasta Józefów nad Wisłą i jednostkach organizacyjnych Gminy Józefów nad Wisłą),
 • w Radzie Powiatu w Kraśniku pełnił funkcje: Przewodniczącego Rady Powiatu (dwukrotnie), Przewodniczącego Komisji Budżetowej i Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej,
 • w 2019 roku Uchwałą nr 1335/X/2019 Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie z dnia 8 lipca 2019 r. wpisany na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie pod numerem LB-2533.

 

Skip to content