dr hab. Tomasz Wołowiec, prof. Akademii WSEI

Biegły sądowy w zakresie finansów, ekonomii i prawa podatkowego oraz certyfikowany audytor i kontroler wewnętrzny.

Specjalista z zakresu finansów publicznych i samorządowych, prawa podatkowego, zarządzania finansami, audytu i kontroli wewnętrznej, kontroli podatkowej i zarządczej oraz stosowanych technik menedżerskich w zarządzaniu. Wykładowca na studiach podyplomowych i studiach MBA (National Louis University in Chicago oraz University of Welsh in Cardiff).

Autor, współautor oraz kierownik licznych projektów naukowych i badawczych o zasięgu krajowym i zagranicznym oraz ekspertyz i analiz dla sektora publicznego i prywatnego. Autor i współautor około 300 publikacji naukowych (w tym z tzw. „listy filadelfijskiej”). Prowadził wykłady i seminaria na wielu uczelniach zagranicznych. Posiada doświadczenie praktyczne na stanowiskach kierowniczych w sektorze prywatnym oraz publicznym.

 

Skip to content