dr inż. Jacek Zyga

Specjalista w zakresie wyceny nieruchomości. Rzeczoznawca majątkowy i biegły sądowy.

Doświadczenie akademickie

Ukończył studia i obronił pracę doktorską na Wydziale Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej. Wieloletni wykładowca na studiach inżynierskich, magisterskich oraz podyplomowych związanych z gospodarką nieruchomościami (Politechnika Lubelska, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Lubelska Szkoła Biznesu, Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji). Jest autorem wielu artykułów o tematyce wyceny nieruchomości.

Doświadczenie zawodowe

Posiada uprawnienia geodezyjne oraz uprawnienia Rzeczoznawcy majątkowego (numer uprawnień 667). Czynny rzeczoznawca majątkowy.

Ważne osiągnięcia

  • od 1995 roku biegły Sądu Okręgowego w Lublinie w zakresie szacowania nieruchomości,
  • od 2002 roku członek Komisji Arbitrażowej Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych,
  • od 2022 członek Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej.

 

Skip to content