dr inż. Mariusz Kalita

Dyplomowany informatyk śledczy, audytor wiodący systemu bezpieczeństwa informacji wg normy 27001, specjalista w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego i systemów komputerowych, Certified Proffesional Ethical Hacker.

Stały biegły Sądowy Sądów Okręgowych i Rejonowych m.in. w Warszawie, Lublinie, Rzeszowie. Audytor wiodący systemu bezpieczeństwa informacji wg normy 27001.

Od 2003 roku funkcjonuje w obszarze informatyki śledczej i audytu informatycznego na terenie całego kraju realizując zadania na zlecenie organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości.

W pracy zawodowej koncentruje się na zagadnieniach bezpieczeństwa i niezawodności systemów informatycznych oraz audycie informatycznym. Zajmuje się także problematyką skuteczności audytów informatycznych w podnoszeniu kultury organizacyjnej przedsiębiorstw oraz zwiększania wiedzy w zakresie pojawiających się cyber zagrożeń.

Jest wykonawcą kilkuset ekspertyz z dziedzin informatyki, elektroniki i telekomunikacji oraz prelegentem i panelistą podczas konferencji i szkoleń z zakresu bezpieczeństwa IT.

 

Skip to content