dr Karol Tarkowski

Praktyk z ponad 30-letnim doświadczeniem w zakresie finansów, zarządzania oraz ochrony zdrowia.

Doświadczenie akademickie

Wieloletni wykładowca akademicki, szczególnie zasłużony na polu edukacji i rozwoju metod szkoleniowych w zakresie przedsiębiorczości, praktyk pomagający oceniać pomysły biznesowe jaki i poszukiwań źródeł finansowania dla osób chcących rozpocząć własną działalność gospodarczą po zakończeniu nauki.

Współtwórca gier kierowniczych efektywnie wspomagających proces uczenia i symulowania zasad prowadzenia działalności gospodarczej i poruszania się w zakresie gospodarki rynkowej.

W ostatnich latach aktywny w zakresie zdrowia publicznego, a w szczególności w propagowaniu postaw prozdrowotnych i programów profilaktycznych jak najlepszego sposobu zadbania o zdrowie własne i najbliższych.

Doświadczenie zawodowe

  • Praktyk z ponad 30-letnim doświadczeniem w zakresie finansów, zarządzania oraz ochrony zdrowia.
  • W ostatnich dziesięciu latach m.in. Dyrektor OSK w Lublinie, a następnie  z-ca dyrektora d.s. ekonomicznych w SPSW im. Jana Bożego w Lublinie.
  • W latach 2016-2021 Dyrektor LOW NFZ. W tym okresie był powołany m.in. przez Ministra Zdrowia do zespołu do spraw merytorycznego nadzoru nad funkcjonowaniem IOWISZ, a także przez Ministra Edukacji i Nauki do zespołu do spraw zmian standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza.
  • W chwili obecnej dyrektor Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie.

Ważne osiągnięcia

  • Wykładowca w zakresie finansów i zdrowia publicznego – Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji.
  • Dyrektor Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie.
  • Członek Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 4 w Lublinie.
  • W 2019 roku wyróżniony przez Ministra Zdrowia odznaką honorową „Za Zasługi Dla Ochrony Zdrowia”.

 

Skip to content