dr Katarzyna Wieczorek

dr Katarzyna Wieczorek

Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki specjalnej. Specjalista w zakresie diagnozy i terapii osób z ASD oraz z innymi zaburzeniami rozwojowymi.

Doświadczenie akademickie

  • od 2011 r. terapeuta w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 26 w Lublinie,
  • od 2012 r. wykładowca studiów podyplomowych WSEI w Lublinie,
  • od 2015 r. Przewodnicząca Zespołów ds. diagnozy zaburzeń ze spektrum autyzmu,
  • od 2018 r. Prezes Fundacji „ASDreamer” w Lublinie,
  • od 2019 r. Dyrektor Niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli Fundacji „ASDreamer”,
  • od 2020 r. adiunkt na Wydziale Nauk Społecznych WSEI w Lublinie.

Doświadczenie zawodowe

Specjalista w zakresie diagnozy i terapii osób z ASD oraz z innymi zaburzeniami rozwojowymi. Programuje i realizuje indywidualne programy w zakresie modyfikacji zachowań niepożądanych w nurcie stosowanej analizy zachowania. Prowadzi certyfikowane szkolenia z zakresu terapii behawioralnej oraz diagnostyki nozologicznej oraz funkcjonalnej osób z zaburzeniami rozwojowy.

Od ponad 12 lat prowadzi terapie, diagnozuje, nadzoruje prace rożnych placówek, m.in. była dyrektorem centrum terapeutycznego, specjalnego przedszkola dla dzieci z autyzmem.

Aktualnie zarządza Fundacją „ASDreamer” zaś w 2021 powołała jako Fundator kolejna Fundację „AS-SPECTRUM” działającą również na potrzeby osób z ASD i ich rodzin.

Ważne osiągnięcia

Jest Prezesem Fundacji „ASDreamer” w Lublinie, Dyrektorem Niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli Fundacji „ASDreamer”, koordynuje kilka kierunków studiów podyplomowych WSEI w Lublinie.

Od ponad 10 lat organizuje akcję „Bądźmy Razem”, w ramach których odbywają się coroczne ogólnopolskie konferencje naukowo-szkoleniowe. Jej publikacje (m.in. SOUK czy Młodzież i dorośli z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Teoria i praktyka) były wyróżnione przez prof. T. Gałkowskiego oraz Krajowe Towarzystwo Autyzmu.

 

Skip to content