dr Łukasz Wojciechowski

Przedsiębiorca, specjalista w zakresie bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych.

Autor i współautor kilkudziesięciu publikacji naukowych w zakresie nauk o bezpieczeństwie i nauk o polityce, uczestnik ogólnopolskich i międzynarodowych konferencji naukowych.

Czynnie uczestniczy w projektach międzynarodowych, m.in. ProfEdu, Erasmus+ Staff Mobility. Oprócz pracy dydaktycznej ze studentami, zrealizował kilkadziesiąt autorskich warsztatów, szkoleń i wykładów w tematyce, w której się specjalizuje.

 

Skip to content