dr Łukasz Wojciechowski, prof. Akademii WSEI

Pracownik badawczo-dydaktyczny zatrudniony na stanowisku profesora uczelni, Dziekan Wydziału Administracji i Nauk Społecznych, doświadczony praktyk w zakresie polityki bezpieczeństwa informacji ze szczególnym uwzględnieniem ochrony danych osobowych oraz w kontroli zarządczej.

Certyfikowany audytor systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnie z ISO27001. Zrealizował ponad 100 szkoleń dla instytucji publicznych, firm oraz osób indywidualnych. Opracował i wdrożył procedury ochrony danych osobowych, obiegu dokumentów, kontroli finansowej i kontroli zarządczej w kilkudziesięciu podmiotach.

Systematycznie wspiera kilkanaście podmiotów w bieżących problemach związanych z realizacją przepisów RODO oraz innych procedur. Autor i współautor kilkudziesięciu publikacji naukowych, uczestnik ogólnopolskich i międzynarodowych konferencji naukowych.

 

Skip to content