dr Magdalena Jasińska

Metodyk zdalnego nauczania, specjalistka w zakresie nowych technologii w edukacji.

Doświadczenie akademickie

Od 2004 r. w ramach współpracy z rożnymi uczelniami i instytucjami realizowałam wiele szkoleń i warsztatów z zakresu:

 • wykorzystania nowych technologii w pracy nauczyciela,
 • wykorzystania nowych technologii w zarządzaniu projektami badawczymi,
 • metodyki zdalnego nauczania,
 • komunikacji i motywacji w sieci,
 • uczenia się w środowisku wirtualnym.

Brała udział w kilkunastu europejskich projektach badawczych i edukacyjnych realizowanych we współpracy z różnymi uniwersytetami z całej Europy dotyczących e-learningu, bleneded learningu, wirtualnej mobilności i umiejętności miękkich 2.0.

Doświadczenie zawodowe

 • Obecnie – Ekspert ds. e-learningu w Altkom Akademia,
 • 2016-nadal – Prowadzenie zajęć w Studium Pedagogicznym „Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesie dydaktycznym” w WSEI,
 • 2021-2022 – Account & Social Media Manager w Vena Art,
 • 2019-2020 – koordynator 2 europejskich projektów e-learningowych na Politechnice Warszawskiej,
 • 2004-2018 – metodyk zdalnego nauczania, trener i koordynator europejskich projektów e-learningowych na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie,
 • 2011-2016 – Prowadzenie zajęć na studiach podyplomowych Menadżer Projektów Badawczych nt. wykorzystania nowoczesnych technologii w zarządzaniu projektami badawczymi w WSEI,
 • 2016 – Koordynator prac związanych z opracowywaniem ćwiczeń i zabaw multimedialnych rozwijających umiejętności poznawcze u dzieci oraz udział w procesie tworzenia i rozwoju aplikacji mobilnej w Skakanka Sp. z o.o.,
 • 2014-2015 – Koordynator prac związanych z opracowywaniem ćwiczeń multimedialnych rozwijających umiejętności poznawcze u osób dorosłych w Aerobrains Sp. z o.o.,
 • 2014-2015 – Koordynator ds. produkcji multimedialnej w ramach projektu „Innowacyjna szkoła – szkołą przyszłości” realizowanego przez Terra Szkolenia i Doradztwo,
 • 2013-2014 – Koordynator ds. multimedialnych w ramach projektu „Przyroda w liceum. Opracowanie i wdrożenie programu nauczania oraz przygotowanie kompletu materiałów do nauczania przyrody”, realizowanego przez Educo BSH Sp. z o.o.,
 • 2011 – Trener w ramach projektu „Ustawiczna @-dukacja w powiecie świdnickim” realizowanego przez Fundację Nasza Nadzieja,
 • 2009 – Koordynator prac zespołu metodyczno-produkcyjnego lekcji multimedialnych przygotowywanych w ramach projektu „Za rękę z Einsteinem. Edycja 2” realizowanego przez Betacom S.A.,
 • 2007 – Trener w OIC Poland w ramach projektu „Wykorzystanie platformy e-learningowej w pracy z bezrobotnymi”,
 • 2006 – 2007 – Opracowanie i prowadzenie szkolenia w formule blended learning dla nauczycieli gimnazjów i liceów w ramach projektu „Nauczyciel przyszłości = uczeń z przyszłością” realizowanego przez Tenet Managment,
 • 2006 – Konsultant w zakresie metodyki na odległość w ramach projektu „e-Ekonomia” na Uniwersytecie Łódzkim.

Ważne osiągnięcia

Realizacja w latach 2017-2018 grantu „Uczenie się 2.0” w ramach projektu „Mikro innowacje – makro korzyści” realizowanego przez Lubelską Fundację Rozwoju oraz Gminę Miejską Lublin/Miejski Urząd Pracy w Lublinie. W ramach grantu został zaprojektowany, opracowany i wykonany Wirtualny Przewodnik po kompetencji uczenia się www.lernante.pl, który w 2019 r. został wyróżniony i znalazł się w top 10 najlepszych innowacji w ramach projektu.

 

Skip to content