dr Małgorzata Sitarczyk

Dr nauk humanistycznych w zakresie psychologii. Biegły sądowy w zakresie psychologii.

Doświadczenie akademickie

Wieloletni pracownik naukowo-dydaktyczny w Instytucie Psychologii UMCS, aktualnie adiunkt w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Stała współpraca naukowo-dydaktyczna z UAM i Humanitas. Działalność szkoleniowa w ramach Fundacji i2.

Doświadczenie zawodowe

Wieloletni nauczyciel psychologii i pedagogiki w IV Liceum Ogólnokształcącym w Lublinie. Do 2004 roku psycholog w Zespole Diagnostycznym Schroniska dla Nieletnich w Dominowie. Od 1986 roku stała współpraca z Pracownią Testów Psychologicznych PTP w ramach badań standaryzacyjnych, normalizacyjne i walidacyjnych narzędzi diagnostycznych (Test Matryc Ravena wersja Standard, Kolorowa i wersja komputerowa, Skala Dojrzałości Umysłowej Columbia, Międzynarodowa Skala Wykonaniowa LEITERA, Testy APIS (P) i APIS (Z), Inwentarz Inteligencji Emocjonalnej, Kwestionariusz Kompetencji Społecznych (KKS), Kwestionariusza Osobowości NEO-Ffi i NEO-PIR oraz Test REYA, BENDER i BENTON, Test Sortowania Kart z Wisconsin, nowej wersji WAIS(R)-PL, Sytuacyjne Test Menedżerski (LJI)). Od 2000 roku stały biegły sądowy w zakresie psychologii z listy Prezesa Sądu Okręgowego w Lublinie.

Ważne osiągnięcia

Autorka i realizatorka grantów naukowych z zakresu psychologii rodziny i psychologii sądowej. W przeszłości pełniła funkcję po. Kierownika Podyplomowych Studiów Kwalifikacyjnych z Psychoprofilaktyki w UMCS oraz kierownika Podyplomowych Studiów Kwalifikacyjnych z zakresu Rozwoju Profesjonalnego Nauczycieli (grant edukacyjny).

Otrzymywała nagrody rektorskie.

Odznaczona Brązowym Medalem za Zasługi dla TWP oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

 

Skip to content