dr Mariusz Lisowski

Specjalista w zakresie analiz ekonomicznych, sprawozdań finansowych i zarządzania sprzedażą.

Doświadczenie akademickie

Wykładowca w Katedrze Statystyki i Ekonometrii na Wydziale Ekonomicznym UMCS w Lublinie, zajęcia ze Statystyki opisowej, Statystyki matematycznej, Ekonometrii, Modelowania makroekonomicznego, Prognozowania i symulacji, Matematyki finansowej, Badań operacyjnych, Bankowości hipotecznej.

Wykładowca w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie, zajęcia z Metod ilościowych w ekonomii, Ekonometrii, Prognozowania gospodarczego, Matematyki finansowej, Analizy ryzyka.

Analityk w Centrum Analiz Społecznych i Ekonomicznych na Wydziale Nauk Społecznych KUL.

Doświadczenie zawodowe

  • ING Bank Śląski S.A. Oddział w Lublinie, kierowanie zespołem obsługi firm, członek komitetu kredytowego, kierowanie zespołem sprzedawców i doradców klienta w obszarze rozliczeniowym, depozytowym i kredytowym.
  • Żagiel S.A. w Lublinie, sporządzanie analiz ekonomicznych, analiz sprawozdań finansowych, bieżące zarządzanie płynnością finansową.
  • Powszechny Bank Kredytowy S.A. w Warszawie, Centrala, Biuro ds. Organizacji Banku Hipotecznego w Lublinie, opracowanie planów finansowych, strategii rozwoju banku.
  • Pierwszy Komercyjny Bank S.A. w Lublinie, Centrala, Departament Strategii i Planowania, opracowanie procedur zarządzania ryzykiem finansowym, analiza sprawozdań finansowych, opracowywanie planów finansowych.

Ważne osiągnięcia

  • Adiunkt na Wydziale Ekonomicznym UMCS.
  • Kierownik Zespołu obsługi firm w ING S.A.

 

Skip to content