dr Mariusz Paździor, prof. Akademii WSEI

Prorektor ds. Kształcenia i Spraw Studenckich Lubelskiej Akademii WSEI.

Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie w 2000 r. W 2005 r. na tej samej uczelni uzyskał stopień naukowy doktora nauk prawnych na podstawie rozprawy Konstytucyjnoprawny status partii politycznych w Polsce. Autor i współautor kilkudziesięciu publikacji naukowych dotyczących problematyki prawnoustrojowej oraz prawa pracy.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego oraz Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie. W latach 2006-2007 pracownik naukowo-dydaktyczny Akademii Obrony Narodowej w Warszawie.

 

Skip to content