dr Monika Baryła-Matejczuk, prof. Akademii WSEI

Psycholog i terapeuta. Specjalistka w obszarze tzw. wysokiej wrażliwości. Wykładowca akademicki.

Doświadczenie akademickie

Doktor psychologii, adiunkt w Pracowni Psychoprofilaktyki i Pomocy Psychologicznej na Wydziale Nauk o Człowieku Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie.

Autorka licznych publikacji z obszaru psychoprofilaktyki i pomocy psychologicznej, konstruowania programów wychowawczo-profilaktycznych szkoły i placówki, wrażliwości przetwarzania sensorycznego, wrażliwości środowiskowej.

Opracowała (wraz z zespołem) narzędzie do pomiaru wysokiej wrażliwości u dzieci w wieku 3-10 lat, a także polską adaptację skali Highly Sensitive Persona Scale i Highly Sensitive Child.

Doświadczenie zawodowe

Od lat, w badaniach i praktyce, zajmuje się obszarem tzw. wysokiej wrażliwości. Prowadzi treningi i warsztaty z zakresu rozwoju osobistego i zawodowego młodzieży i dorosłych.

Współpracuje m.in. z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji, z Laboratorium Psychologii Eksperymentalnej, Wydawnictwem Szkolnym i Pedagogicznym.

Jest trenerem kompetencji miękkich i terapeutą Terapii Zorientowanej na Emocje (I i II poziom). W pracy psychologa i badacza koncentruje się na zasobach człowieka, jego potencjale, potrzebach i możliwościach, na holistycznym podejściu do człowieka w rozumieniu psychologii humanistycznej i psychologii pozytywnej.

Ważne osiągnięcia

Opracowała i realizuje międzynarodowe projekty, m.in. „High sensitivity – Innovative Module in Human Sciences/ Wysoka Wrażliwość – innowacyjny moduł w naukach o człowieku”, „E-MOTION. Potencjał wysokiej wrażliwości”, a także „PRO-MOTION. Sensitive Career Management/ PRO-MOTION. Zarządzanie karierą osób wysoko wrażliwych”.

Autorka książek „Ponadstandardowi nauczyciele. Psychologiczne uwarunkowania zróżnicowanej aktywności zawodowej nauczycieli” oraz „Wspieranie rozwoju dzieci wysoko wrażliwych”.

 

Skip to content