dr Tadeusz Czochra

Specjalista w zakresie psychologii klinicznej. Wieloletni wykładowca akademicki i naukowiec.

Doświadczenie akademickie

Wieloletni (39 lat) wykładowca psychologii, psychologii klinicznej, neuropsychologii, psychologii stosowanej, psychologii społecznej i patopsychologii na kierunkach Wydziału Lekarskiego, Stomatologii, Farmacji i Pielęgniarstwa Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

Promotor około 140 prac licencjackich oraz około 30 prac magisterskich.

Współpraca z uniwersytetami i szkołami wyższymi w Szczecinie, Wrocławiu, Kielcach i Lublinie.

Doświadczenie zawodowe

W latach 1971-2010 prowadził neuropsychologiczne badania diagnostyczne chorych z uszkodzeniami mózgu oraz rehabilitację zaburzeń mowy i pisania. Ponadto wykonywał badania EEG.

W roku 1985 uzyskał Dyplom Specjalisty II stopnia w zakresie psychologii klinicznej.

Ważne osiągnięcia

W latach 1971-1978 pracował na stanowisku asystenta w Klinice Neurochirurgii Akademii Medycznej w Lublinie, a następnie w latach 1979-2010 na stanowisku adiunkta.

W roku 1980 otrzymał nagrodę Rektora A.M. w Lublinie za wyniki w pracy naukowej.

W latach 1977-1983 był Członkiem VI Komisji Zaburzeń Mowy PAN.

W 1994 roku otrzymał Zespołową Nagrodę Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej za działalność naukową

W 2001 roku otrzymał Nagrodę Rektora A.M. w Lublinie za osiągnięcia dydaktyczne.

 

Skip to content