Konrad Cichoń

Radca prawny, specjalista z zakresu zamówień publicznych i finansów publicznych.

Doświadczenie akademickie

Wykładowca akademicki, trener, praktyk z zakresu zamówień publicznych i finansów publicznych. Zajęcia akademickie prowadzi w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie oraz Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

Prowadzi szkolenia indywidualne dla zamawiających i wykonawców uczestniczących w rynku zamówień publicznych.

Doświadczenie zawodowe

Doradzał przy blisko dwustu postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego o różnym profilu, prowadzonych przez różnych zamawiających z sektora finansów publicznych, których skutkiem było udzielenie zamówień o łącznej wartości kilkuset milionów złotych.

Reprezentował uczestników rynku zamówień publicznych przed Krajową Izbą Odwoławczą, a w zakresie zaistniałych sporów również przed sądami powszechnymi.

Prowadzi indywidualną kancelarię radcy prawnego oraz współtworzy firmę Cichoń&Puchacz Kancelaria Zamówień Publicznych Sp. k..

 

Skip to content