mgr Agnieszka Wodzyńska-Musiel

Specjalista ds. zarządzania rehabilitacją, pedagog w zakresie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej z rehabilitacją.

Doświadczenie akademickie

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych z zakresu fizykoterapii w Policealnym Studium Zawodowym ZDZ w Lublinie (2003-2004),
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych z zakresu fizykoterapii, kinezyterapii oraz sportu osób niepełnosprawnych w Puławskiej Wyższej Szkole w Puławach (2006-2009),
 • prowadzenie zajęć z negocjacji w służbie zdrowia w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie (2019-nadal).

Doświadczenie zawodowe

 • kierunkowe wykształcenie fizjoterapeutyczne,
 • absolwent Podyplomowych Studiów na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie (specjalista do spraw zarządzania rehabilitacją),
 • 21 lat doświadczenia w zakresie kontraktowania i nadzoru nad prawidłowością realizacji świadczeń opieki zdrowotnej, głównie w rodzaju rehabilitacja lecznicza jako pracownik Wydziału Kontroli oraz Wydziału Świadczeń Opieki Zdrowotnej Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ (2000-2021), przeszła wszystkie szczeble kariery począwszy od starszego referenta a skończywszy na głównym specjaliście,
 • wielokrotnie przewodnicząca komisji konkursowych do przeprowadzenia postępowań konkursowych w sprawie zawierania umów z NFZ na realizację świadczeń opieki zdrowotnej,
 • obecnie dyrektor medyczny REVITA w Lublinie.

Ważne osiągnięcia

 • wykładowca kinezyterapii, fizykoterapii oraz sportu osób niepełnosprawnych w Puławskiej Szkole Wyższej (2006-2009),
 • wykładowca w zakresie negocjacji kontraktów w służbie zdrowia – Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji,
 • rekomendowanie Prezesa NFZ na członka zespołu ds. opracowania materiałów informacyjnych w rodzaju rehabilitacja lecznicza na 2008 rok,
 • reprezentant regionu Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Towarzystwa Fizjoterapii na Walne Zgromadzenie PTF do wyborów władz Zarządu Głównego PTF (2007),
 • członek Zarządu Oddziału Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii w Lublinie (2008-2012),
 • członek Komisji Rewizyjnej Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii Oddział w Lublinie (2016-2021),
 • biegły sądowy rekomendowany przez Lubelski OW NFZ w sprawie prowadzonej przez I Wydział Cywilny w Lublinie o ustalenie zakresu świadczeń refundowanych w latach 2010-2016 przez NFZ.

 

Skip to content