mgr Anna Chojnacka-Woźniak

Specjalistka w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Wykładowca akademicki.

Doświadczenie akademickie

Ukończyła studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, studia podyplomowe Administracji i Zarządzania dla kadry kierowniczej w administracji publicznej, studia podyplomowe Zarządzanie ochroną zdrowia – menedżer ochrony zdrowia oraz kilkanaście szkoleń/ kursów  w zakresie zarządzania, prawa pracy, tematyki kadr i płac.

Od 2009 r. rozpoczęła swoją aktywność zawodową jako wykładowca lubelskich i warszawskich uczelni.

Doświadczenie zawodowe

Nieustannie poszukuje nowych dróg rozwoju entuzjastycznie dzieląc się swoją wiedzą, doświadczeniem i możliwościami.

Przez wiele lat związana była z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, kierowała pracą komórek kadrowo-płacowych w placówkach medycznych dzięki czemu zdobyła wiedzę praktyczną i teoretyczną z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

W swojej dotychczasowej pracy zawodowej koordynowała także projektami skierowanymi do biznesu, administracji publicznej i organizacji pozarządowych.

Ważne osiągnięcia

Autorka artykułów naukowych i publicystycznych.

 

Skip to content