mgr Beata Koczur

Nauczycielka i terapeutka. Specjalistka od zaburzeń rozwojowych dzieci i młodzieży z ponad 30-letnim doświadczeniem.

Doświadczenie akademickie

Od wielu lat współpracuje z ośrodkami doskonalenia zawodowego dla nauczycieli:

  • Ośrodek Szkoleniowy Kursor Lublin,
  • Champion Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli,
  • Oświata Lingwista w Lublinie.

Prowadzi zajęcia w ramach studiów podyplomowych dla nauczycieli w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji.

Doświadczenie zawodowe

Od ponad 30 lat pracuje z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną, zaburzeniami rozwojowymi, w tym z autyzmem i Zespołem Aspergera jako nauczyciel i terapeuta.

Współpracowała z Krajowym Towarzystwem Autyzmu oddział w Lublinie prowadząc terapie i diagnozy autyzmu.

Pracuje jako nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 26 w Lublinie.

Ważne osiągnięcia

Jest współautorką rozdziału na temat treningów umiejętności społecznych w pracy: „Wsparcie młodzieży i dorosłych z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Teoria i praktyka” pod redakcją naukową dr Katarzyny Patyk i dr Marii Panasiuk.

 

Skip to content