mgr inż. Andrzej Zbroja

Praktyk-wykładowca, trener i doradca biznesowy z ponad 30-letnim doświadczeniem oraz wieloletni doradca i trener współpracujący w projektach doradczo-szkoleniowych.

Doświadczenie akademickie

Praktyk-wykładowca, trener i doradca biznesowy z ponad 30-letnim doświadczeniem.
Obszary zainteresowania to finanse i rachunkowość przedsiębiorstw, kontroling i rachunkowość zarządcza, projekty techniczno-ekonomicznych, zarządzanie finansami projektów UE.

Praktyk-wykładowca na lubelskich uczelniach:

  • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej – w zakresie kontrolingu i modelowania logistycznego,
  • Politechnika Lubelska – w zakresie planowania i analiz finansowych przedsiębiorstw,
  • Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji – w zakresie zarządzania finansami publicznymi i budżetowania zadaniowego.

Wieloletni doradca i trener współpracujący w projektach doradczo-szkoleniowych, zarówno z lokalnymi organizacjami, w tym m.in. z Polską Fundacją Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland”, Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Lublinie, jak również z organizacjami w kraju, w tym m.in. z Fundacją Fundusz Współpracy w Warszawie, Stowarzyszeniem Współpracy Regionalnej w Katowicach.

Doświadczenie zawodowe

  • doradca i autor opracowań z zakresu analizy ekonomiczno-finansowej, oceny efektywności przedsięwzięć rozwojowych, studiów wykonalności, biznes planów, wyceny wartości, programów naprawczych i restrukturyzacyjnych dla przedsiębiorstw, instytucji budżetowych, organizacji pozarządowych oraz ZOZ-ów,
  • doradca biznesowy i ekspert zewnętrzny z zakresu przygotowania projektów współfinansowanych ze środków unijnych w okresie programowania 2004-2006 oraz 2007-2013 w Ministerstwie Gospodarki i Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości,
  • ekspert w komisjach konkursowych do spraw oceny merytorycznej projektów współfinansowanych ze środków UE w kolejnych okresach programowania.

Ważne osiągnięcia

Posiadane ceryfikaty:

  • Certificate Financial Management Certification Program (LGPP 2000),
  • Certyfikat PRINCE 2 Foundation APM Group (nr 02269335-01-8P4M) – certyfikowany specjalista ds. zarządzania projektami,
  • Certyfikat Audytora Wewnętrznego PIKW I Stopnia (nr 1164).

 

Skip to content