mgr inż. Bogusław Pelc

Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Lubelskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa na lata 2022-2026.

Specjalista budownictwa w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.

Doświadczenie akademickie

Studium pedagogiczne uprawniające do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotów zawodowych zgodnie z kierunkiem wykształcenia wyższego. Wykładowca WSEI z przedmiotów budowlanych na kierunkach Wycena nieruchomości i Zarządzanie nieruchomościami.

Doświadczenie zawodowe

  • Starszy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego miasta Lublin (od 2017)
  • Inżynier budowy w Przedsiębiorstwie Robót Inżynieryjno-Monterskich Budownictwa „PRIMBUD” (2017)
  • Młodszy Inspektor Kontroli w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie (2015-2016)

Ważne osiągnięcia

Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.

 

Skip to content