mgr inż. Halina Obel

Specjalista w zakresie zarządzania, szkoleń i doradztwa strategicznego dla MSP.

Doświadczenie akademickie

Od ponad dekady współpracuje z WSEI w Lublinie. Od dwudziestu lat trener szkoleń dla pracowników i studentów w zakresie biznesu, zarządzania i kompetencji społecznych. Jest także certyfikowanym trenerem biznesu metodą DiSC® 2.0. Wykładowca przedmiotów: „Zarządzanie zasobami ludzkimi” oraz „Przedsiębiorczość”.

Doświadczenie zawodowe

Przez ponad 12 lat zdobywała doświadczenie w zarządzaniu na różnych szczeblach w branżach: medycznej, usługowej, petrochemicznej i handlowej. Pracowała w przedsiębiorstwie branży chemicznej (LPPH Odczynniki Chemiczne) gdzie jest współautorką patentu z chemii organicznej (z ICHP w Warszawie) oraz publikacji „Przedsiębiorstwa spin off. Zjawisko komercjalizacji technologii i wiedzy naukowej” (Łódź 2012).

Obecnie prowadzi aktywną działalność gospodarczą pracując w obszarze szkoleń i doradztwa strategicznego dla MSP. Jako trener szkoleń miękkich pracuje między innymi w obszarach: obsługa klienta, techniki sprzedaży, zarządzanie sprzedażą, aspekty rentowności, komunikacja interpersonalna, zarządzanie konfliktem, NLP, efektywny zespół, marketing, przywództwo.

Jest trenerem w zakresie zakładania działalności gospodarczej, pisania wniosków unijnych, strategii i biznes planów, marketingu.

Ważne osiągnięcia

  • Notarialny egzamin do Rad Nadzorczych i praca w kilku radach nadzorczych spółek prawa handlowego
  • Zajmowane stanowiska kierownicze w branży chemicznej – kierownik biura handlu i współpracy z zagranicą, kierownik marketingu w branży usługowej, dyrektor marketingu oraz członek zarządu w branży petrochemicznej.

 

Skip to content