mgr inż. Krzysztof Goldman

Specjalista w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.

Doświadczenie akademickie

W latach 2000-2008 prowadził szkolenia dla inspektorów pracy w Ośrodku Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy. Od kilkunastu lat prowadzi zajęcia ze studentami studiów podyplomowych z tematu Bezpieczeństwo i Higiena Pracy.

Doświadczenie zawodowe

Praca w przemyśle chemicznym – 11 lat. W latach 1992-2019 praca w Państwowej Inspekcji Pracy na stanowiskach inspektora pracy, nadinspektora i okręgowego inspektora pracy.

Ważne osiągnięcia

  • W latach 2008-2012 zajmował stanowisko Okręgowego Inspektora Pracy w Lublinie.
  • Jest laureatem nagrody Laur Bezpieczeństwa przyznawanej przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.

 

Skip to content