mgr inż. Ryszard Sołowiej

Specjalista w zakresie zarządzania jednostkami sektora finansów publicznych, zamówień publicznych i audytu z ponad 30-letnim doświadczeniem.

Doświadczenie akademickie

 • Wykładowca na studiach podyplomowych kilku uczelni publicznych i niepublicznych w zakresie zamówień publicznych, audytu wewnętrznego, finansów publicznych, dyscypliny finansów publicznych.
 • Od 1997 roku prowadzi szkolenia dla zamawiających, wykonawców oraz organów kontroli w zakresie zamówień publicznych.
 • Od 2004 roku prowadzi szkolenia dla audytorów wewnętrznych w zakresie audytu.

Doświadczenie zawodowe

 • Arbiter z listy Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych (UZP) 2004-2007,
 • Trener z listy Prezesa UZP z 1997 roku,
 • Konsultant zamówień publicznych – członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych, reprezentujący UZP w międzynarodowym kursie dla trenerów zamówień publicznych „Training of Trainers in Public Procurement” w International Labour Organisation Turin w 1998 roku,
 • Rzeczoznawca zamówień publicznych – nadany przez Zarząd Krajowy Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców i Konsultantów Zamówień Publicznych w 2006 roku,
 • Audytor wewnętrzny – uprawnienia nadane przez Ministra Finansów (MF) w 2004 roku,
 • praktyk w dziedzinie zamówień publicznych, wykładowca, szkoleniowiec.

Posiada ponad 30-letnie doświadczenie w pracy i zarządzaniu jednostkami sektora finansów publicznych, w tym 13-letnie doświadczenie jako członek władz publicznej uczelni wyższej, jako z-ca kanclerza; 9-letnie doświadczenie jako członek władz zakładu opieki zdrowotnej, jako z-ca dyrektora szpitala klinicznego oraz ponad 5-letnie doświadczenie jako audytor wewnętrzny jednostki sektora finansów publicznych (w jednostce samorządu terytorialnego, administracji rządowej).

Ważne osiągnięcia

 • Członek honorowy i ekspert Polskiego Instytutu Kontroli Wewnętrznej w Warszawie,
 • Trener MF.

 

Skip to content