mgr inż. Tomasz Sidor

Specjalista w zakresie cyberbezpieczeństwa, monitoringu i systemów telekomunikacyjnych oraz nowoczesnych przestępstw w internecie. Biegły sądowy w obszarze informatyki.

Doświadczenie akademickie

  • Prowadzenie szkoleń dla sędziów, policjantów i prokuratorów z zakresu informatyki śledczej, cyberbezpieczeństwa, monitoringu i systemów telekomunikacyjnych.
  • Prowadzenie szkoleń w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury z zakresu nowoczesnych przestępstw w Internecie.
  • Prowadzący i opiekun studiów podyplomowych z zakresu Informatyki Śledczej.
  • Trener i szkoleniowiec w zespołach około 20 projektów z zakresu e-learningu.

Doświadczenie zawodowe

Od 2006 roku pracownik dużych firm informatycznych: Usecase, Sygnity, Echotraining, CUBE w roli analityka biznesowego, analityka systemowego i programisty.

Kierownik laboratorium informatyki śledczej w Biurze Ekspertyz Sądowych. Zajmował się analizą i badaniem dowodów rzeczowych z zakresu informatyki śledczej (computer forensics) w odniesieniu do zagadnień: cyberbezpieczeństwa, księgowości śledczej, antropologii, pornografii z udziałem nieletnich (pedofilii), analizy obrazu i dźwięku, analizy urządzeń mobilnych, odzyskiwania danych, przełamywania zabezpieczeń, analizy kryminalistycznej, analizy powłamaniowej, malware, urządzeń szpiegowskich, legalności oprogramowania, telekomunikacji, pojazdów, wdrożeń oprogramowania, zamówień publicznych.

Zajmował się budowaniem i koordynacją zespołów opiniujących, prowadzeniem badań, rozwojem współpracy z uczelniami, udziałem w konferencjach, przygotowywaniem artykułów i publikacji, opracowywaniem i prowadzeniem szkoleń dla klientów oraz biegłych.

Posiada doświadczenie w zarządzaniu zespołami specjalistów i biegłych oraz opracowywaniem nowych narzędzi i metod badawczych.

Ważne osiągnięcia

  • Biegły sądowy (3 kadencja) w zakresie informatyki, technik telekomunikacyjnych, drogomierzy i analiz monitoringu przy Sądzie Okręgowym w Lublinie.
  • Ekspert w zakresie oceny wniosków o dofinansowanie z EFS (LAWP, UW).

 

Skip to content