mgr Marcin Leśkiewicz

Specjalista w zakresie rachunkowości, finansów przedsiębiorstw oraz oceny projektów inwestycyjnych.

Doświadczenie akademickie

Od 2014 roku zaangażowany w prowadzenie wykładów, ćwiczeń, konwersatoriów oraz zajęć projektowych z zakresu finansów przedsiębiorstw, analizy finansowej, prognozowania finansowego, oceny projektów inwestycyjnych, rachunkowości finansowej, podatkowej i zarządczej oraz rachunku kosztów.

Doświadczenie akademickie zdobył pracując przez pięć lat jako asystent w Katedrze Finansów i Rachunkowości Politechniki Lubelskiej oraz współpracując z lokalnymi Szkołami Wyższymi. Z WSEI związany od 2019 roku.

Doświadczenie zawodowe

  • od 2019 roku Główny Księgowy w Instytucie Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie,
  • prowadzenie pełnych ksiąg rachunkowych w spółkach produkcyjnych, handlowych i usługowych na rynku lokalnym,
  • doświadczenie w zakresie oceny projektów inwestycyjnych, prognozy sprawozdań finansowych i ich analizy.

Ważne osiągnięcia

  • współudział w pozyskaniu finansowania i realizacji projektów inwestycyjnych, których wartość przekracza 30 mln zł,
  • kilkanaście artykułów naukowych (rozdziałów w monografii) z zakresu rachunkowości i analizy finansowej,
  • Certyfikat Głównego Księgowego wydany przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.

 

Skip to content