mgr Marzena Słotwińska-Kanar

Specjalista w zakresie poradnictwa zawodowego. Trener kadr rynku pracy.

Doświadczenie akademickie

0d 1998 roku trener na kursach oraz wykładowca na wyższych uczelniach z zakresu rynku pracy, poradnictwa zawodowego i psychologii.

Doświadczenie zawodowe

Od 1997 roku zatrudnienie w Miejskim Urzędzie Pracy w Lublinie. Ukończone studia podyplomowe z zakresu poradnictwa zawodowego. Licencjonowany doradca zawodowy z uprawnieniami trenerskimi do szkolenia liderów klubu pracy (2003) oraz uprawnieniami trenerskimi do prowadzenia zajęć merytorycznych dla pracowników kadr urzędów pracy oraz partnerów rynku pracy (Certyfikat nr 224/2005).

Ważne osiągnięcia

Praca zawodowa na stanowiskach: pracownik socjalny, psycholog, doradca zawodowy i kierownik działu.

 

Skip to content