mgr Marzena Zagórska-Komorowska

Specjalistka w zakresie systemu ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego w Polsce.

Doświadczenie akademickie

Od ponad dwudziestu lat współpracuje z WSEI w Lublinie; Od 1998 roku trener na szkoleniach i kursach, w tym realizowanych w ramach projektów współfinansowanych ze środków UE oraz wykładowca Studiów Podyplomowych na wyższych uczelniach w zakresie ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego. Wykładowca na Studiach Podyplomowych: Prawo Pracy i Ubezpieczeń Społecznych; Zarządzanie zasobami ludzkimi; Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw; Rachunkowość jednostek sektora finansów publicznych; Zarządzanie w ochronie zdrowia; Kadry i Płace.

Doświadczenie zawodowe

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie oraz studiów podyplomowych Lubelska Szkoła Biznesu Fundacja Rozwoju KUL z zakresu zarządzania kapitałem ludzkim.

Doświadczony i skuteczny trener, wykładowca, z wieloletnim doświadczeniem zawodowym w obszarze ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego. Legitymuje się bardzo dobrą znajomością zagadnień dotyczących praktycznego stosowania prawa ubezpieczeń społecznych. Z uprawnieniami trenerskimi do szkolenia płatników składek w zakresie ich obowiązków w zreformowanym systemie ubezpieczeń społecznych (1999) oraz uprawnieniami wykładowcy do prowadzenia zajęć merytorycznych w ww. zakresie.

Ważne osiągnięcia

Praca zawodowa na stanowiskach: specjalista, kierownik, naczelnik wydziału, główny specjalista.

 

Skip to content