Strona główna » Oferta kształcenia » Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek

Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek

Kurs kwalifikacyjny

Kurs ma na celu uzyskanie przez pielęgniarkę kwalifikacji do wykonywania świadczeń w zakresie edukacji zdrowotnej, promocji zdrowia oraz świadczeń opiekuńczych, wychowawczych, diagnostycznych, pielęgnacyjnych, leczniczych i rehabilitacyjnych w środowisku zamieszkania świadczeniobiorcy, w środowisku jego pobytu, w zdrowiu, chorobie i niepełnosprawności, niezależnie od wieku i płci.

1500 zł

Inne kierunki z tego obszaru kształcenia

dializoterapia

Dializoterapia

Kurs ma na celu przygotowanie pielęgniarki do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki nad pacjentem leczonym hemodializą, dializą otrzewnową i technikami pokrewnymi.

Zobacz więcej
Skip to content