Pielęgniarstwo rodzinne dla położnych

Kurs kwalifikacyjny

Kurs ma na celu przygotowanie położnej do samodzielnego udzielania profesjonalnych świadczeń zdrowotnych na rzecz kobiety i jej rodziny w zdrowiu i ze współistniejącymi problemami zdrowotnymi oraz do pełnienia roli propagatora zdrowia.

Pielęgniarstwo rodzinne dla położnych

od 1500 zł

Skip to content