Specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego

Szkolenie specjalizacyjne

Celem szkolenia specjalizacyjnego jest uzyskanie przez pielęgniarkę, położną specjalistycznych kwalifikacji w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego i uzyskanie tytułu specjalisty.

Specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego

od 4500 zł

Skip to content