Strona główna » Oferta kształcenia » Specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego

Specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego

Szkolenie specjalizacyjne

Celem szkolenia specjalizacyjnego jest uzyskanie przez pielęgniarkę, położną specjalistycznych kwalifikacji w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego i uzyskanie tytułu specjalisty.

4500 zł

Inne kierunki z tego obszaru kształcenia

Pielęgniarstwo rodzinne dla położnych

Kurs ma na celu przygotowanie położnej do samodzielnego udzielania profesjonalnych świadczeń zdrowotnych na rzecz kobiety i jej rodziny w zdrowiu i ze współistniejącymi problemami zdrowotnymi oraz do pełnienia roli propagatora

Zobacz więcej

Specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa internistycznego

Celem kształcenia jest aktualizowanie wiedzy i umiejętności dotyczących pielęgniarstwa internistycznego. Uzyskanie tytułu specjalisty popartego uzyskaniem przez pielęgniarkę specjalistycznych kwalifikacji w dziedzinie pielęgniarstwa internistycznego oraz nabyciem umiejętności uprawniających do samodzielnego podejmowania

Zobacz więcej
Skip to content