Strona główna » Oferta kształcenia » Specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego

Specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego

Szkolenie specjalizacyjne

Celem kształcenia jest przygotowanie pielęgniarki do uzyskania specjalistycznych kwalifikacji zawodowych w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego, do pełnienia roli lidera i wdrażania do praktyki pielęgniarskiej zmian potwierdzonych badaniami naukowymi oraz do uczestniczenia w projektowaniu i prowadzeniu kształcenia zawodowego w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego.

4500 zł

Inne kierunki z tego obszaru kształcenia

Endoskopia

Kurs ma na celu przygotowanie pielęgniarki do samodzielnego wykonywania czynności zawodowych w pracowni endoskopowej oraz do sprawowania opieki nad pacjentem przed i po endoskopiach.

Zobacz więcej
Skip to content