Strona główna » Oferta kształcenia » Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych

Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych

Kurs specjalistyczny

Kurs ma na celu przygotowanie pielęgniarki, położnej do wykonania u osoby dorosłej, badania elektrokardiograficznego w spoczynku oraz do udziału w badaniach diagnostycznych oraz monitorowaniu pacjenta z wykorzystaniem zapisu elektrokardiograficznego, a także do interpretacji składowych prawidłowego zapisu czynności bioelektrycznej serca oraz rozpoznania cech elektrokardiograficznych wybranych stanów chorobowych, w tym stanów zagrożenia życia i zdrowia.

450 zł

Inne kierunki z tego obszaru kształcenia

Wywiad i badanie fizykalne

Kurs ma na celu ukształtowanie kompetencji do samodzielnego, kompleksowego badania podmiotowego i przedmiotowego pacjenta dorosłego oraz analizy wyników badania w kierunku sformułowania wniosków pozwalających na planowanie i realizowanie opieki pielęgniarskiej.

Zobacz więcej
Skip to content