Audyt śledczy

Studia podyplomowe

Współorganizator kierunku: Polski Instytut Kontroli Wewnętrznej

Polski Instytut Kontroli Wewnętrznej

Koordynator kierunku: dr hab. Tomasz Wołowiec, prof. Akademii WSEI

Audyt śledczy, realizowany według metodologii opracowanej przez PIKW polega na kompleksowym spojrzeniu na organizację, poprzez pryzmat zdarzeń gospodarczych oraz powiązanych z nimi przepływów finansowych z wykorzystaniem narzędzia umożliwiającego przetwarzanie informacji z wykorzystaniem metod i technik analizy śledczej. Analiza śledcza jest narzędziem wykorzystywanym od 2001 roku przez polskie organy ścigania pod nazwą analizy kryminalnej.

PIKW zajmuje się tą problematyką od 2012 roku, we współpracy z wiodącym w kraju specjalistami, PIKW opracowało i wdrożyło do swojej działalności analizę śledczą w zakresie edukacji, poprzez realizację szkoleń, kursów i studiów podyplomowych oraz w zakresie usług doradczych poprzez realizację zleconych audytów śledczych, mających na celu identyfikację oszustw i nadużyć finansowych występujących dzisiaj w coraz większej skali w różnych przedsiębiorstwach. PIKW wydało też dwie publikacje poświęcone kwestii analizy śledczej, najnowsze, drugie już wydanie, nosi tytuł Audyt śledczy – przetwarzanie informacji z wykorzystaniem metod i technik analizy śledczej, którego autorami są Waldemar Ignaczak – były dyrektor Wydziału Wywiadu Kryminalnego Komendy Głównej Policji oraz Marek Dyjasz, były dyrektor Wydziału Kryminalnego Komendy Głównej Policji. Dzisiaj audyt śledczy, na rynku cywilnym, w ujęciu metodologii opracowanej przez PIKW, która charakteryzuje się niezwykle wysoką skutecznością, cieszy się coraz większym zainteresowaniem, zarówno w zakresie edukacji jak również realizacji zleconych audytów śledczych. PIKW posiada w tym zakresie duże doświadczenie potwierdzone referencjami wydanymi przez takie podmioty jak PGNIG (4 duże projekty), Valmont, Szybka Kolej Miejska, Podkarpacki Urząd Marszałkowski, Sky Estate, GITD, Naftan, Rafako i wiele innych.

81 749 32 24
podyplomowe@wsei.lublin.pl
NOWOŚĆ!
Audyt śledczy

od 3610 zł

2 semestry
9 zjazdów

180 godzin

raz w miesiącu:
pt. 16:00-19:15
sob. 8:50-16:55
ndz. 8:50-15:35

FORMA HYBRYDOWA

Połączenie zajęć synchronicznych z zajęciami w bezpośrednim kontakcie w siedzibie Uczelni 50/50. Wybrane zajęcia będą realizowane na platformie online z elementami czatu lub wideokonferencji, z dostępem do materiałów i ćwiczeń.

Skip to content