Bezpieczeństwo i higiena pracy

Studia podyplomowe

Lokalizacja: Lublin lub Warszawa

Koordynator kierunku: mgr inż.  Włodzimierz Biaduń

Każdy zakład pracy zatrudniający ponad 100 osób, zgodnie z obowiązującymi przepisami, zobowiązany jest do utworzenia zakładowych służb BHP. Ukończenie studiów podyplomowych na kierunku „Bezpieczeństwo i higiena pracy” oraz zdobycie uprawnień do pracy w tych strukturach jest szansą na rozpoczęcie interesującej kariery i podjęcie nowych wyzwań zawodowych.

81 749 32 24
podyplomowe@wsei.lublin.pl
POPULARNE

od 3060 zł

2 semestry
9 zjazdów

180 godzin

raz w miesiącu:
pt. 16:00-19:15
sob. 8:50-15:35
ndz. 8:50-15:35

FORMA HYBRYDOWA

Połączenie zajęć synchronicznych z zajęciami w bezpośrednim kontakcie w siedzibie Uczelni 50/50. Wybrane zajęcia będą realizowane na platformie online z elementami czatu lub wideokonferencji, z dostępem do materiałów i ćwiczeń.

Skip to content