Biznes i zarządzanie dla nauczycieli

Studia podyplomowe - HYBRYDOWO LUB 100% ONLINE

Koordynator kierunku: dr hab. Jolanta Karbowniczek, prof. Akademii WSEI

Studia dedykowane są dla absolwentów studiów wyższych I lub II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich posiadających przygotowanie pedagogiczne,  pragnących uzyskać kwalifikacje do nauczania w szkołach ponadpodstawowych przedmiotu „Biznes i zarządzanie” (wprowadzonego do programu od roku szkolnego 2023/2024).

„Biznes i zarządzanie dla nauczycieli” to trzysemestralne studia podyplomowe, które proponują podniesienie poziomu wiedzy i kształcenie specjalistycznych umiejętności wśród aktywnych zawodowo nauczycieli, którzy przygotowują się do prowadzenia zajęć z przedmiotu „Biznes i zarządzanie”. Proponowany kierunek studiów podyplomowych wpisuje się we współczesne trendy rozwoju społeczno-gospodarczego oraz uwzględnia nowoczesne metody nauczania i techniki edukacyjne. Stanowi równocześnie odpowiedź na istotne potrzeby i postulaty zgłaszane przez środowiska biznesowe i akademickie, a także Radę Edukacji Finansowej oraz Radę do spraw Przedsiębiorczości przy Prezydencie RP.

Przedmioty związane z zarządzaniem i biznesem zawarte są w dokumentach programowych międzynarodowego systemu edukacji (IB) oraz w systemach edukacji m.in. takich państw, jak np. Wielka Brytania (A-Level), gdzie cieszą się dużą popularnością wśród uczniów i studentów.

81 749 32 24
podyplomowe@wsei.lublin.pl
NOWOŚĆ!
Biznes i zarządzanie dla nauczycieli

od 2880 zł

3 semestry
12 zjazdów

510 godzin

raz lub dwa razy
w miesiącu:
pt. 15:30-19:30
sob. 8:50-16:55
ndz. 8:50-16:55

FORMA HYBRYDOWA 50/50

100% ONLINE

Skip to content