MBA in Healthcare Management

Język wykładowy: polski

FORMA PROWADZENIA ZAJĘĆ: 100% ONLINE - ZAJĘCIA W CZASIE RZECZYWISTYM

Koordynator kierunku: dr Zbigniew Orzeł, prof. Akademii WSEI

MBA in Healthcare Management to dedykowane trzysemestralne studia Master of Business Administration (MBA) przeznaczone dla kadry menedżerskiej sektora ochrony zdrowia (z minimum rocznym stażem na stanowisku kierowniczym i/lub specjalisty).

Studia MBA w Ochronie Zdrowia zwalniają z egzaminu państwowego o którym mowa w projekcie ustawy „o modernizacji i poprawie efektywności szpitalnictwa” z dnia 29 grudnia 2021 r. i pozwalają na wpisanie do listy menedżerów.

Absolwenci studiów nabywają uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych spółek z udziałem skarbu państwa (art. 19 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. – o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. z 2018, poz. 1182).

81 749 32 24
podyplomowe@wsei.lublin.pl

Partnerzy kierunku

STOMOZ - Stowarzyszenie Menedżerów Opieki Zdrowotnej
PRESTIŻ!

NABÓR CIĄGŁY

od 10450 zł

3 semestry

FORMA ONLINE

Wszystkie zajęcia przewidziane programem studiów odbywają się online. Po dokonaniu rejestracji i wpłaty Słuchacz otrzymuje login i hasło do konta

Skip to content