MBA in Innovative Enterprise Management

Język wykładowy: polski

Forma prowadzenia zajęć: 100% online w czasie rzeczywistym

Koordynator kierunku: dr hab. Tomasz Wołowiec, prof. Akademii WSEI

MBA in Innovative Enterprise Management to dedykowane dwusemestralne studia Master of Business Administration (MBA) przeznaczone dla kadry menedżerskiej przedsiębiorstw prywatnych i publicznych (z minimum rocznym stażem na stanowisku kierowniczym lub specjalisty).

Absolwenci studiów nabywają uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych spółek z udziałem skarbu państwa (art. 19 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. z 2018, poz. 1182).

81 749 32 24
podyplomowe@wsei.lublin.pl

Partnerzy kierunku

PRESTIŻ!

NABÓR CIĄGŁY​

od 10450 zł

2 semestry

FORMA ONLINE

Wszystkie zajęcia przewidziane programem studiów odbywają się online. Po dokonaniu rejestracji i wpłaty Słuchacz otrzymuje login i hasło do konta

Skip to content