Psychologia transportu

STUDIA PODYPLOMOWE - W FORMULE HYBRYDOWEJ 50/50

Koordynator kierunku: dr Wiesław Poleszak, prof. Akademii WSEI

Permanentny wzrost ilości pojazdów na polskich drogach prowadzi do większego ryzyka w ruchu drogowym. To z kolei wymusza regulacje prawne decydujące o dopuszczeniu do ruchu drogowego wybranych osób. Badania psychologicznych oceniające predyspozycje psychomotoryczne wymagane są od kierowców pojazdów uprzywilejowanych, kierowców flotowych, egzaminatorów i instruktorów jazdy. Inną grupę stanowią sprawcy wypadków i wykroczeń drogowych starający się o ponowne dopuszczenie do ruchu drogowego.

Wobec powyższego ostatnim czasie znacząco wzrosło zapotrzebowanie na psychologów transportu. Ustawa z dnia 26 czerwca 2014 roku o kierujących pojazdami głosi, że badania psychologiczne kierowców mogą być przeprowadzane wyłącznie przez uprawnionego psychologa. Określa również jakie wymagania musi spełnić psycholog by takie uprawnienia zdobyć. Uzyskanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych „Psychologia transportu” umożliwia rozpoczęcie kariery zawodowej w zakresie psychologicznych badań kierowców.

81 749 32 24
podyplomowe@wsei.lublin.pl
NOWA CENA!

od 3400 zł

2 semestry
9 zjazdów

200 godzin

raz lub dwa razy
w miesiącu:
pt. 16:00-20:00
sob. 8:50-16:55
ndz. 8:50-16:55

FORMA HYBRYDOWA 50/50

Skip to content