Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

Studia podyplomowe - hybrydowo lub 100% online

* dla osób mających przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej – 3 semestry

* dla osób nie mających przygotowania w zakresie pedagogiki specjalnej – 4 semestry

Koordynator kierunku: dr Katarzyna Wieczorek

Studia podyplomowe „Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną” odpowiadają aktualnym tendencjom kształcenia specjalnego, realizowanego w różnych formach. Przedszkola, szkoły (wszystkich typów) i placówki (specjalne, integracyjne, ogólnodostępne) zobligowane są do zapewnienia uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnością intelektualną odpowiednich warunków edukacyjnych dostosowanych do ich możliwości psychofizycznych, uwzględniających potencjał rozwojowy, jak również ograniczenia w różnych obszarach funkcjonowania. Studia trwają trzy lub cztery semestry i mają charakter kwalifikacyjny, nadając uprawnienia do pracy w placówkach specjalnych i integracyjnych. Poza nauczaniem absolwent będzie posiadał kwalifikacje rewalidacyjne uprawniające do pracy w placówkach opiekuńczo-rewalidacyjnych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, takich jak warsztaty pracy chronionej (aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością), warsztaty terapii zajęciowej, domy pomocy społecznej, placówki dziennego pobytu i inne ośrodki rewalidacyjne. Zajęcia prowadzą nauczyciele akademiccy oraz doświadczeni praktycy.

Studia podyplomowe spełniają wymagania Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25.07.2019 roku w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

81 749 32 24
podyplomowe@wsei.lublin.pl
NOWA CENA!

od 2880 zł

3/4 semestry
16/19 zjazdów

565/685 godzin

raz lub dwa razy
w miesiącu:
pt. 15:30-19:30
sob. 8:50-16:55
ndz. 8:50-16:55

FORMA HYBRYDOWA 50/50

100% ONLINE

Skip to content