Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

Studia podyplomowe - hybrydowo lub 100% online

* dla osób mających przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej – 3 semestry

* dla osób nie mających przygotowania w zakresie pedagogiki specjalnej – 4 semestry

Koordynator kierunku: dr Katarzyna Wieczorek

Założenia koncepcyjne studiów podyplomowych wynikają z aktualnych tendencji kształcenia specjalnego oraz potrzeb w obszarze rehabilitacji społecznej i zawodowej. Prawna otwartość wszystkich typów szkół i placówek opiekuńczo-rewalidacyjnych na osoby z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, stwarza konieczność  zdobywania i poszerzania wiedzy na temat organizacji procesu edukacyjnego, wychowawczego i terapeutycznego uwzględniającego specyficzne potrzeby tychże osób.

Oferta studiów wypełnia również poważną lukę w dotychczasowym modelu kształcenia nauczycieli, w którym problematyka związana z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w kontekście edukacji, rewalidacji i terapii była najczęściej pomijana. Dotychczasowe specjalizacje w ramach pedagogiki specjalnej, nie odpowiadają współczesnym za potrzebowaniom na edukację i terapię osoby z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Innowacyjność naszej propozycji polega na różnicowym potraktowaniu autyzmu i zaburzeń współwystępujących w obszarach: rozwojowym, rewalidacyjnym i edukacyjnym.

Studia podyplomowe spełniają wymagania Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25.07.2019 roku w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

81 749 32 24
podyplomowe@wsei.lublin.pl
NOWA CENA!

od 2880 zł

3/4 semestry
16/19 zjazdów

520/640 godzin

raz lub dwa razy
w miesiącu:
pt. 15:30-19:30
sob. 8:50-16:55
ndz. 8:50-16:55

FORMA HYBRYDOWA 50/50

100% ONLINE

Skip to content